Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme

Treball de Fi de Grau

El TFG és un treball autònom i individual que l’estudiantat ha de realitzar sota l’orientació d’un/a tutor/a. Aquest treball permetrà a l’estudiantat mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades als títols de Grau.

Segons normativa de la UdL, l’estudiantat haurà de demostrar el coneixement en el grau de Geografia i en el grau de Turisme. En podeu consultar els detalls a:

Geografia: http://www.geografia.udl.cat/ca/pla-formatiu/treball-final

Turisme: http://www.turisme.udl.cat/ca/pla-formatiu/treball-final