Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Doble Titulació - Grau en Geografia / Grau en Turisme
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Durada: 5 anys
Crèdits ECTS: 342
Títol a què dona dret: Graduat o Graduada en Geografia per la Universitat de Lleida / Graduat o Graduada en Turisme per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat de Lletres
                          Plaça de Víctor Siurana s/n (Campus de Rectorat)
                          E 25001 Lleida
                          Tel. +34 973 70 20 00
                           http://www.lletres.udl.cat

Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme

Prerrequisits: La Doble Titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme no té prerrequisits

 

Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme

Quadre de Distribució dels crèdits
Matèries Crèdits ECTS
Bàsiques 102
Obligatòries 198
Optatives 6
Pràctiques externes 15
Treball de fi de grau 21
Total 342

 

Curs 2022-23

PRIMER CURS
Codi Semestre Assignatura

101156

1

Introducció a la recerca geogràfica

101166

1

Geografia humana

101150

1

Introducció a la cartografia

102601

1

Matemàtiques

102603

1

Estructura del mercat turístic

102604

1

Anglès I

101161

2

Geografia física

101170

2

Geografia de Catalunya

101172

2

Geografia d’Europa

102608

2

Fonaments de gestió d’empresa turística

102609

102610

2

Idioma a escollir:

Francès I

Alemany I

 

 

 

QUART CURS (inici curs 2023-2024)
Codi Semestre Assignatura

101175

1

Geografia urbana

101180

1

Ciutat i urbanisme

102622

1

Finançament d’empreses turístiques

102647

1

Màrqueting estratègic turístic

102627

1

Organització i gestió d'allotjaments i restauració

102626

1

Anglès III

101153

2

SIG / Teledetecció

101176

2

Geografia rural

101168

2

Geografia econòmica

102617

2

Comptabilitat de costos

102628

2

Direcció de la restauració

 

CINQUÈ CURS (inici curs 2024-2025)
Codi Semestre Assignatura

101178

1

Ordenació del territori

102613

1

Gestió d'esdeveniments, protocol i comunicació

102623

1

Gestió fiscal i laboral de l’empresa turística

101163

2

Riscos ambientals

102624

2

Noves tecnologies i turisme

102629

2

Direcció financera de l’empresa turística

102644

2

Treball Final de Grau

100216

2

Treball Final de Grau

102643

2

Pràctiques externes