Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme

Fitxa de la titulació

Nom

Doble Titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme

Curs acadèmic

2023-24

Crèdits ECTS

342 CTS

Preu crèdit ECTS

17,69 €

Centre que l'imparteix

Facultat de Lletres

Any d'inici

2020-21

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català (50%), Castellà (40%), Anglès (10%)

Places

10

Coordinació

Jaume Macià Amorós jaume.macia@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Facultat de Dret, Economia i Turisme
Facultat de Dret, Economia i Turisme
Facultat de Dret, Economia i Turisme
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Sistema de garantia interna de la qualitat
Sistema de garantia interna de la qualitat
Sistema de garantia interna de la qualitat
Departament de Geografia i Sociologia
Departament de Geografia i Sociologia
Departament de Geografia i Sociologia
Twitter Departament
Twitter Departament
Twitter Departament

Les Facultats de Lletres i de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida ofereixen la Doble Titulació en Geografia i Turisme (Geotur). Aquesta titulació, única en el panorama estatal, proporciona una formació teòrica i pràctica que permet a l’estudiantat adquirir coneixements dels dos graus.

Per una banda, uns coneixements propis de la geografia, basats en conèixer i interpretar els efectes que les dinàmiques socials i econòmiques tenen en el medi. Aspectes com l’urbanisme, la demografia, els recursos naturals i la sostenibilitat, els conflictes socials i les seues repercussions espacials, el turisme, o la localització de les empreses o dels mitjans de transport, entre d’altres.

Per altra banda, l’estudiantat aprofundeix en els fonaments del sector turístic, un dels més dinàmics del país. S’analitzen aspectes basats en la formació empresarial, amb una especial atenció a la gestió d’empreses turístiques i la creació de productes que contribueixin a diversificar la tradicional aposta pel turisme de “sol i platja”.

El grau planteja formar professionals altament qualificats en la gestió i desenvolupament del territori. L'estudiantat assoleix una visió crítica i multidisciplinar de l’entorn urbà i rural, amb una especial atenció al turisme, per actuar, gestionar i endegar, si és el cas, noves polítiques d’actuació adients a la situació socioeconòmica actual.

Es tracta, per tant, de dos graus que es complementen, ja que permeten fer una diagnosi dels potencials territorials de cara a una aplicació sostenible de l’activitat turística. Es contribueix, així, a la formació de professionals especialitzats, fàcilment adaptats a les diverses necessitats d’una activitat canviant com és el turisme.

Aquest grau es pot assolir en cinc anys, fet que permet veure els continguts i competències propis dels dos graus, obtenint així els títols de:

   Grau en Geografia i  Grau en Turisme

Díptic del Doble Grau