Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-2023

PRIMER CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101150 INTRODUCCIÓ A LA CARTOGRAFIA T 6
101156 INTRODUCCIÓ A LA RECERCA GEOGRÀFICA T 6
101166 GEOGRAFIA HUMANA T 6
102601 MATEMÀTIQUES T 6
102603 ESTRUCTURA DEL MERCAT TURÍSTIC T 6
102604 ANGLÈS I T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101161 GEOGRAFIA FÍSICA T 6
101170 GEOGRAFIA DE CATALUNYA T 6
101172 GEOGRAFIA D'EUROPA T 6
102608 FONAMENTS DE GESTIÓ D'EMPRESA TURÍSTICA T 6
102609 FRANCÈS I T 6
102610 ALEMANY I T 6
SEGON CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101157 TÈCNIQUES I MÈTODES QUALITATIUS T 6
101162 MÈTODES PER A L'ESTUDI DEL MEDI FÍSIC B 6
102600 DRET MERCANTIL T 6
102602 ESTADÍSTICA T 6
102614 GEOGRAFIA TURÍSTICA DEL MÓN B 6
102633 TURISME CULTURAL I DE CIUTAT B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100052 GEOGRAFIA SOCIAL B 6
101151 CARTOGRAFIA TEMÀTICA I SIG T 6
101167 GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ T 6
102607 HISTÒRIA DE L'ART T 6
102615 ANGLÈS II B 6
102630 RECURSOS PATRIMONIALS B 6
TERCER CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101152 SIG B 6
101159 PENSAMENT GEOGRÀFIC. EVOLUCIÓ CONCEPTUAL I METODOLÒGICA B 6
102618 RECURSOS TERRITORIALS TURÍSTICS B 6
102634 ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L'ESPAI TURÍSTIC B 6
102645 DIRECCIÓ DE MÀRQUETING TURÍSTIC B 6
102646 COMPTABILITAT FINANCERA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101169 GEOGRAFIA DELS TRANSPORTS I DELS SERVEIS B 6
101173 GEOGRAFIA IBÈRICA B 6
102616 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES D'INTERMEDIACIÓ B 6
102619 DRET ADMINISTRATIU TURÍSTIC B 6
102620 FRANCÈS II B 6
102621 ALEMANY II B 6