Doble titulación: Grado en Geografía y Grado en Turismo

CODINA MEJON, JAUME LLUIS

Categoría: COLABORADOR/A
Perfil académico: Grado / licenciatura / ingeniería superior
Departamento: ECONOMÍA Y EMPRESA
Dirección electrónica: jaume.codina@udl.cat

Docencia

Enseñanza Curso Asignatura
Màster Universitari en Màrqueting de Mitjans Socials DIRECCIÓN DE MARKETING
Màster Universitari en Màrqueting de Mitjans Socials MARKETING ESTRATÉGICO
Grau en Turisme 2 DIRECCIÓN DE MARKETING TURÍSTICO
Grau en Administració i Direcció d'Empreses 2 DIRECCIÓN DE MARKETING
Doble Titulación:Grad en Derecho y Grado en ADE 2 DIRECCIÓN DE MARKETING
Doble Titulación: Grado en Ingeniería Informática y Grado en ADE 2 DIRECCIÓN DE MARKETING
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Turisme 2 DIRECCIÓN DE MARKETING
Grau en Administració i Direcció d'Empreses 3 MARKETING ESTRATÉGICO
Doble Titulación:Grad en Derecho y Grado en ADE 3 MARKETING ESTRATÉGICO
Doble Titulación: Grado en Ingeniería Informática y Grado en ADE 3 MARKETING ESTRATÉGICO
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 3 DIRECCIÓN DE MARKETING TURÍSTICO
Grau en Turisme 4 TRABAJO DE FIN DE GRADO
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 5 TRABAJO DE FIN DE GRADO
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Turisme 5 TRABAJO DE FIN DE GRADO

Investigación

Proyectos de investigación Fecha inicio Fecha fin Investigadores principales
Impacte de la implantació de l'Euro en els diferents agents econòmics de l'àrea d'influència de Lleida 01/06/2000 31/05/2002 ANTONIO COLOM GORGUES
L'avaluació continuada en la facultat de dret i economia. Adequació al nou marc europeu d'ensenyament superior 01/07/2004 30/06/2006 MA PILAR COS SÁNCHEZ
Adequació al nou marc europeu d'ensenyament superior dels estudis de l'àmbit econòmic i jurídic. Desenvolupament de l'avaluació continuada en la facultat de dret i economia de la Universitat de Lleida 01/10/2005 30/09/2006 AGNES PARDELL VEA
Desenvolupament del pla d'acció tutorial en la facultat de dret i economia de la Universitat de Lleida 01/10/2005 30/09/2006 MARÍA ÁNGELES CABASÉS PIQUÉ
La implementació de les metodologies actives en la docència en l'àmbit de la comercialització i investigació de mercats. 30/12/2009 29/12/2010 JAUME LLUIS CODINA MEJON
Publicaciones Año Autores Tipo
Els orígens del cartell publicitari: art i publicitat 2012 Jaume Codina Article d'investigació
Material docent de l'assignatura de Direcció Comercial II 2011 Jaume Codina Apunts docents
Material docent de l'assignatura de Direcció Comercial II 2010 Jaume Codina Apunts docents
Material electrònic docent de Direcció de màrqueting en el Grau d'ADE (Sakai) 2010 Jaume Codina Publicació electrònica docent
XXII Jornades Universitat-Empresa 2010 Cristóbal E.; Codina J.; Daries N.; Alonso J.; Cos P. Editor actes congrés
Apunts de l'assignatura de direcció de màrqueting 2010 Cristóbal E.; Codina J. Publicacions Multimèdia docents
Material electrònic docent de Direcció Comercial II(Sakai) 2009 Jaume Codina Publicació electrònica docent
Material electrònic docent de Direcció de màrqueting (Sakai) 2009 Jaume Codina Publicació electrònica docent
Nova estratègia per baixar preus durant la crisi 2009 Gallizo, J.L, Codina J Article d'investigació
Material docent de l'assignatura de Direcció de màrqueting (CCTT) 2009 Jaume Codina Apunts docents
Material docent de l'assignatura de Direcció Comercial II 2009 Jaume Codina Apunts docents
Material docent de l'assignatura de Direcció Comercial I 2009 Jaume Codina Apunts docents
Material electrònic docent de Direcció Comercial I(Sakai) 2009 Jaume Codina Publicació electrònica docent
Material electrònic docent de Direcció Comercial II(Sakai) 2008 Jaume Codina Publicació electrònica docent
Material electrònic docent de Direcció de màrqueting (Sakai) 2008 Jaume Codina Publicació electrònica docent
Dossiers electrònics de Direcció Comercial I 2008 Jaume Codina Publicació electrònica docent
Dossiers electrònics de Direcció Comercial II 2007 Jaume Codina Publicació electrònica docent
Dossiers electrònics de Direcció Comercial I 2007 Jaume Codina Publicació electrònica docent
Material electrònic docent de Direcció de màrqueting (Sakai) 2007 Jaume Codina Publicació electrònica docent
Principios y estrategias de marketing 2006 Rodriguez, I; Ammetller, G; López, O; Maraver, G; Martínez, M.J; Jiménez, A.I; Codina, J; Martínez, F.J. Capítol de llibre docent
Marketing Management in Cultural Organizations: A Case Study of Catalan Museums 2004 Codina J, Cristobal E, Thorsson A. Article d'investigació
Procés d’adaptació de l’euro a l’empresa: anàlisi aplicada a l’economia de Lleida 2004 Cristóbal, E; Codina, J; Colom, A; Savi, X; Saladrigues, R; Tena, A; Vendrell, A Llibre d'investigació
Direcció de màrqueting II 2003 Rodriguez, I; Maraver, G; Martínez, MJ; Jiménez, I; Codina, J; Martínez, FJ Publicacions Multimèdia docents
Introducció al màrqueting 2002 Codina, J; Cristóbal, E; Garcia, E; Guitart, JM; Torrens, C Llibre docent
La gestión comercial de las entidades culturales: Una aplicación empírica 2002 Codina J, Cristóbal E. Article d'investigació
Introducció al màrqueting 2002 Codina J, Gubern M. Llibre docent
Dirección de Marketing I 2002 Rodríguez I., López O., Ammetller G., Oliver B., Codina J., Cristóbal E., Guitart J.M., Sala A., Torrens C. CD-ROM docent
Direcció Comercial I 2001 Codina J, Cristóbal E, Garcia E, Guitart JM, Torrens C. Llibre docent
El marketing en las entidades culturales 2001 Codina J, Cristóbal E. Article d'investigació
Efectos de la implantación del euro en la gestión comercial de la empresa 2001 Cristóbal E, Codina J. Article d'investigació
El euro y la empresa: nivel de adaptación de la moneda única en la gestión empresarial 2001 Cristóbal E, Codina J, Tena A, Vendrell A. Article d'investigació
Història de la cultura: producció cultural i consum social 2000 Codina J, Cristóbal E. Capítol de llibre d'investigació
Aplicación de las políticas de marketing en un entorno económico agrario: Una aplicación empírica 1999 Cos P, Codina J, Cristóbal E. Article d'investigació
El marketing en la gestión de entidades culturales: Cómo vender la cultura 1999 Codina J, Cristóbal E. Article d'investigació
Instrumentos promocionales en el marketing público: Una aplicación empírica 1999 Cos P, Cristóbal E, Codina J. Article d'investigació
Estudi de mercat del sector industrial, serveis i comerç de Mollerussa 1998 Cos P, Cristóbal E, Codina J. Llibre d'investigació